Εικόνα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η τρέχουσα έκδοση του κλασικού συγγράμματος εξηγεί τις βασικές αρχές των ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, πλέον ενημερωμένη για να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη αυτών των αγορών και τη σημαντική ανάπτυξη της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εισαγωγή του ανταγωνισμού στην παραγωγή και αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αποδοτικός σχεδιασμός και λειτουργία των ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας προϋποθέτει την ουσιαστική κατανόηση τόσο των χαρακτηριστικών των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας όσο και των βασικών οικονομικών αρχών που διέπουν μια ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η εκτενώς αναθεωρημένη και ενημερωμένη έκδοση του κλασικού συγγράμματος εξηγεί τις βασικές οικονομικές αρχές που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον σχεδιασμό σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνει επίσης την οικονομική επίδραση που έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, την παροχή κινήτρων και το κόστος που συνοδεύει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Η δεύτερη έκδοση του συγγράμματος «Βασικές Αρχές Οικονομίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» περιγράφει τις θεμελιώδεις έννοιες της μικροοικονομίας, οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, τις στρατηγικές των συμμετεχόντων στην αγορά, τη λειτουργική αξιοπιστία και επικουρικές υπηρεσίες, τη συμφόρηση στο δίκτυο, τα δικαιώματα μεταφοράς και τις τοπικές οριακές τιμές καθώς και τις επενδύσεις στον τομέα της μεταφοράς και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το κεφάλαιο που αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής είναι εμπλουτισμένο και περιγράφει λεπτομερέστερα τους μηχανισμούς παραγωγικής ικανότητας καθώς και την ανάγκη για την ύπαρξη σχετικών αγορών που στοχεύουν στη διασφάλιση επαρκούς ποσότητας παραγωγικής ικανότητας όταν υπάρχει στο υφιστάμενο δίκτυο έλλειμμα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω έλλειψης ανέμου ή ήλιου.Διατηρεί τη φιλοσοφία της πρώτης έκδοσης αναφορικά με τις βασικές αρχές που διέπουν τις ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τη μεθοδολογία που ακολουθείται για την εφαρμογή της βασικής θεωρίας της οικονομίας στη λειτουργία και τον προγραμματισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.Περιλαμβάνει ένα εμπλουτισμένο κεφάλαιο που αφιερώνεται στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που εμφανίζονται με την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο υφιστάμενο δίκτυο.Περιγράφει την ανάγκη για πρόσθετη ευελιξία και την παροχή της μέσω συμβατικών μονάδων παραγωγής και ασχολείται με ζητήματα που αφορούν την απόκριση ζήτησης και την αποθήκευση ενέργειας.Αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχει η αυξημένη αβεβαιότητα στη λειτουργία του δικτύου.Αναλύει εκτενώς τις επενδύσεις στον τομέα της μεταφοράς και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Το τέλος κάθε κεφαλαίου συνοδεύεται από προβλήματα και παραπομπές σε ιστοτόπους που παρουσιάζονται εγχειρίδια λύσεων και διευκολύνουν την αυτοδιδασκαλία του αναγνώστη και τον ενθαρρύνουν να μελετήσει πιο διεξοδικά ορισμένα ζητήματα. Οι Βασικές Αρχές Οικονομίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί ένα απαραίτητο ανάγνωσμα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές, εξειδικευμένους μηχανικούς, καθώς και για όλους όσοι επιθυμούν να κατανοήσουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι θεωρίες της οικονομίας και της μηχανικής στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Φθηνότερη τιμή: 33.39 στο Plus4u, e shop.gr

Έχετε το προϊόν; Γράψτε μια αξιολόγηση

Κατάστημα Όνομα Προϊόντος Τιμή  
Plus4u ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 33.39 Επισκέψου το κατάστημα
e shop.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 33.39 Επισκέψου το κατάστημα